who-is-roopchand-in-bihar-husband-of-40-women

  • 15:45 PM May 02, 2023
  • trending NEWS18ODIA
Share This :

ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ୪୦ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ରୂପଚନ୍ଦ, କଣ ରହିଛି ଏହା ପଛର ରହସ୍ୟ ?

ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ୪୦ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ରୂପଚନ୍ଦ, କାରଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହୋସ୍‌ ଉଡ଼ିଯିବ