Home » photogallery » trending » WORLDS SHORTEST BODYBUILDER PRATIK MOHITE NAME IN GUINNESS WORLD RECORDS 2022 3SSD 160921

କେବେ ବାମନ କହି ଚିଡାଉଥିଲେ ଲୋକ; ଗିନିଜ ବୁକରେ ନାମ ହେଲା ସାମିଲ

ଜନ୍ମ ବେଳକୁ ୨୫ ବର୍ଷୀୟା ପ୍ରତୀକଙ୍କର ଅତି ଛୋଟ ବାହୁ ଓ ଗୋଡ଼ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପିଲାଦିନ ବହୁ ଅପମାନ ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।

  • |