Home » photogallery » trending » WEDDING RITUALS DO NOT GIVE PICKLE BROOM TO BRIDE IN VIDAI

ଝିଅ ବିଦା ବେଳେ ଦିଅନ୍ତୁନି ଏହି ଜିନିଷ; ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ

ଝିଅ ବିଦା ସମୟରେ ଉପହାର ଦେବାର ପରମ୍ପରା ବହୁତ ପୁରୁଣା। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତୁନି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ।

  • |

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଖବର