Home » photogallery » trending » SCINDIA SON OF JYOTIRADITYA SCINDIA IS MBA GRADUATE LIVE LUXURY LIFE STYLE GWALIOR ROYAL FAMILY 3SSD 160921

MBA ପାସ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆଙ୍କ ପୁଅ ମହାନ ଆର୍ଯ୍ୟମାନ; ଜୀଉଁଛନ୍ତି ଏମିତି ଜୀବନ

ମହାନଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ସେ ଜୁନିୟର ସିନ୍ଧିଆ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଟ୍ୱିଟରରେ ସେ ପ୍ରାୟତ ମ୍ୟୁଜିକ ସହ ଜଡ଼ିତ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରନ୍ତି।

  • |