Home » photogallery » trending » READ ABOUT HUMAN BODY HOW MANY THOUSAND TIMES HEARTBEATS 2LPD 110921

ଦିନରେ କେତେ ହଜାର ଥର ଆମର ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ କରେ ଓ ପ୍ରତି ଦିନ କେତେ ଝାଳ ବାହାରେ; ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି…

ମାନବ ଶରୀର ଏକ ରହସ୍ୟ । ମସ୍ତିଷ୍କଠାରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କାମ କରେ । ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣଇବା ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ…

  • |