Home » photogallery » trending » OCTOPUS HAS 3 HEARTS AND 9 HEADS

ଏହି ଜୀବର ୩ଟି ହାର୍ଟ ଓ ୯ଟି ମସ୍ତିଷ୍କ; ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଖାଇଯାଏ ନିଜ ଅଙ୍ଗ

ଆପଣ କେବେ ୧୦ଟି ମୁଣ୍ଡ ଥିବା ଜୀବକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ନା ତାହାଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରାଣୀ ବାବଦରେ ।

  • |

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଖବର