Home » photogallery » trending » KNOW ABOUT AFGHANISTAN CURRENCY AFGHANI AND WHERE IT PRINTS 3SSD 240821

କେଉଁଠି ଛପା ଯାଏ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମୁଦ୍ରା; ରୂପିରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ

ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଚାଲୁଥିବା କରେନସିକୁ ଆଫଗାନି କୁହାଯାଏ। ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ୧୦୦ ଟଙ୍କା ସହ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମୁଦ୍ରା ୧୧୫ ଟଙ୍କା ସମାନ।

  • |