Home » photogallery » trending » HAPPY BIRTHDAY OF GOOGLE BECOMES OF 23 KNOW ABOUT ITS JOURNEY 2LPD 270921

Happy Birthday Google: ଜାଣନ୍ତୁ ମାତ୍ର ୨୩ ବର୍ଷରେ କେମିତି କମାଲ କଲା Google

୧୯୯୮ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଗୁଗଲକୁ ଆଜି ୨୩ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି । ଗୁଗଲ ଏତେ କମ୍ ସମୟରେ ଚମତ୍କାର କରିଛି । ଏହା କେବଳ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଯାହା ଆମର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝିଥାଏ ।

  • |