Home » photogallery » trending » BIG CHANGES FROM 1ST NOVEMBER INDIAN RAILWAYS TO LIGHT SUBSIDY 2LPD 011122

New Rules on November: ରେଳବାଇରୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଦଳିଲା ଏହି ନିୟମ

Changes From 1st November: ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ପ୍ରଥମ ତାରିଖ ପରି, ଏଥର ମଧ୍ୟ ନଭେମ୍ବର ୧ରୁ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ତ ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପିରବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ...

  • |