Home » photogallery » trending » ARE YOU ALSO CONFUSED BETWEEN CHOPPER AND HELICOPTER KNOW THE DIFFERENCE BETWEEN THESE TWO 3SSD 04022022

ଆପଣ ବି ହେଲିକପ୍ଟର ଓ ଚପରକୁ ନେଇ ହୁଅନ୍ତି କି Confuse; ଜାଣନ୍ତୁ ଫରକ

ହେଲିକପ୍ଟର ଓ ଚପରକୁ ନେଇ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।

  • |