Home » photogallery » tech » THESE FANS WILL RUN FOR HOURS WITHOUT ELECTRICITY CAN INSTALL AT HOME OFFICE OR KITCHEN

Fan Without Electricity: ବିନା ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ରେ ଚାଲିବ ଫ୍ୟାନ୍...ମୂଲ୍ୟ ବି ବହୁତ୍‌ କମ୍ !

Fan Without Electricity: ଖରା ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଥଣ୍ଡା ରହିବାର ଉପାୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି । ଲୋକମାନେ ଖରା ଦିନରେ ଅଧିକ କୁଲର୍ ଏବଂ ଏସି୍ ମଧ୍ୟ‌ କିଣନ୍ତି । ତେବେ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି ଏକ ଫ୍ୟାନ୍‌ ବାହାରିଛି ଯାହା ବିନା ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ରେ ଚାଲିବ ।

  • |

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଖବର