Home » photogallery » sport » MITCHELL STARC RULED OUT OF FIRST INDIA TEST 3SSD 11012023

ଭାରତକୁ ଉଡାଣ ଭରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ବଡ଼ ଝଟକା; ଟିମ ଉପରେ ଛାଇଲା କଳା ବାଦଲ

ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଉପରେ ଚଡକ । ଏହି ଖବର ଭାରତରେ ଏହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।

  • |

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଖବର