Home » photogallery » sport » CRISTIANO RONALDO SUPER HOT AND SEXY GIRLFRIEND GEORGINA RODRIGUEZ ROSE FROM POVERTY TO STARDOM PHOTOS 3SSD 17012022

ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋଙ୍କ ସୁପରହିଟ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ; ଦିନେ ଥିଲେ ସେ ଗରିବ

କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋ ଓ ଜର୍ଜିନା ରୋଡ୍ରିଗେଜ୍ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଗୁଚି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ଜର୍ଜିନା ସେଲସ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ।

  • |

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଖବର