Home » photogallery » entertainment » HAPPY BIRTHDAY ESHA DEOL WHY DID SHE NOT APPEAR IN FILMS FOR A DECADE 3SSD 021121

Happy Birthday Esha Deol: ୧ଦଶକକୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦେଖା ଯାଉ ନାହାଁନ୍ତି ଇଶା ଦେଓଲ

୨୦୦୨ ମସିହାରେ, ଇଶା ଦେଓଲ 'କୋଇ ମେରେ ଦିଲ୍ ସେ ପୁଛେ' ସହିତ ଅଭିନୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୨୦୧୧ ପରେ ସେ ବଡ଼ ପରଦାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥିଲେ।

  • |

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଖବର