Home » photogallery » entertainment » ANANYA PANDAY SISTER ALANNA PANDAY PROPOSED KISSED BY BOYFRIEND 1AD 061121

ଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଭଉଣୀ ଆଲାନା ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପ୍ରପୋଜ୍ କଲେ

Bollywood actress Ananya Panday’s sister Alanna Panday proposed and kissed by boyfriend | ନିଜକୁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଝିଅ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଆଲାନା କହିଛନ୍ତି, ‘‘ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ । ଆଇଭୋର୍ ମ୍ୟାକ୍ରେଙ୍କ ବିନା ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିତାଇବା ମୋତେ କଷ୍ଟକର ମନେ ହେଉଥିଲା ।’’

  • |

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଖବର