ହୋମ୍ » ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ » ଟ୍ରେଣ୍ଡିଙ୍ଗ»ସେଭିଂ ଓ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ କଣ? ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଓ ଲାଭ ବାବଦରେ ଜାଣନ୍ତୁ

ସେଭିଂ ଓ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ କଣ? ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଓ ଲାଭ ବାବଦରେ ଜାଣନ୍ତୁ

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଅଧିକ ସୁଧ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ସଞ୍ଚୟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକତା କମ୍ ଅଟେ।

ସେଭିଂ ଓ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ କଣ? ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଓ ଲାଭ ବାବଦରେ ଜାଣନ୍ତୁ
ସେଭିଂ ଓ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ (ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଛବି)
  • News18 Odia
  • Last Updated: November 16, 2021, 11:22 AM IST
  • Share this:
  • Byline Facebook
  • Byline Twitter
  • Byline Linkedin
News18 Odia Digital

ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଓ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଭିନ୍ନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି।  ସଞ୍ଚୟ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକର ନିୟମିତ କାରବାର ପାଇଁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ।

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଅଧିକ ସୁଧ ସଂଗ୍ରହ କରେ।

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ବା କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡିକ କମ୍ପାନୀ ଓ ଫାର୍ମଗୁଡିକ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ ଥିବାବେଳେ ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଭରଣ କରନ୍ତି।

ଏହିପରି ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡିକର ମାସିକ କାରବାର ସୀମା ଥିବାବେଳେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡିକ ନାହିଁ।

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ସଞ୍ଚୟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକତା କମ୍ ଅଟେ।

ଏକ ଏଟିଏମ୍ ରେ, ଆମେ ସର୍ବଦା ଏକ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ କିମ୍ବା କରେଣ୍ଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚୟନ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ସହିତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ।  ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେବା କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେଟ୍ ଅପ୍ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଖାତା ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡିକ ଭାରତର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଅଗ୍ରଣୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେପରିକି ଆଇସିଆଇସିଆଇ, ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏସବିଆଇ, କୋଟାକ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କ, HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ, ସାଇଟିବ୍ୟାଙ୍କ, ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଇଣ୍ଡସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତଥାପି, ଏହି ଦୁଇଟି ଖାତା ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଏହି ଖାତାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ’ଣ ପ୍ରଦାନ କରେ ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଢନ୍ତୁ।

ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ବା ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ

ଆପଣଙ୍କୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ଏକ ସଞ୍ଚୟ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।

ଏହି ପ୍ରକାରର ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଧାରକକୁ ସୁବିଧାଜନକ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ଉପରେ ଧାରକ ସୁଧ ଅର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତି।

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଖୋଲାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଧାରକକୁ ସାଧାରଣତଃ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ଭାବରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିମାଣ ବଜାୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ କରେ।

ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅର୍ଜିତ ସୁଧ ହାର ୪% ରୁ ୬% ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାଏ। ଏହି ଖାତାଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସୁବିଧା ବହନ କରେ।

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଖାତା ବା କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆକାଉଣ୍ଟ୍, ନିୟମିତ କାରବାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ।

ଫାର୍ମ, କମ୍ପାନୀ, ସାର୍ବଜନୀନ ଉଦ୍ୟୋଗ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ।

ସେମାନେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ତରଳତା ହେତୁ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡିକ କୌଣସି ସୁଧ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ।

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡିକ ସାଧାରଣତଃ କାରବାର ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଏକ ସୀମା ଧାରଣ କରେ ନାହିଁ ଯାହା କରାଯାଇପାରିବ।

ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ v / s କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ୍

ଏକ ସଞ୍ଚୟ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଅନେକ ଉପାୟ ଏବଂ ଦିଗରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଏହି ଦୁଇଟି ଖାତା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମାଧାନ କରିଥାଏ, ଉତ୍ତମ ଅର୍ଥ ପରିଚାଳନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଠାରେ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଯାହା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଜଣେ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିପାରିବେ।

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ:

ସଞ୍ଚୟ ଆକାଉଣ୍ଟ୍: ସଞ୍ଚୟକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଞ୍ଚୟ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆକାଉଣ୍ଟ୍: ନିୟମିତ କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର କାରବାରକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।

ସଞ୍ଚୟ ଆକାଉଣ୍ଟ୍: ବେତନ ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରି ସ୍ଥିର କିମ୍ବା ନିୟମିତ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଭବିଷ୍ୟତର ଛୁଟିଦିନ, ବିବାହ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ, କାର କିଣିବା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦି ଆର୍ଥିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାରର ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଟେ।

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆକାଉଣ୍ଟ୍: ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ସଂସ୍ଥା, କମ୍ପାନୀ, ସଂଗଠନ, ସାର୍ବଜନୀନ ଉଦ୍ୟୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ବାରମ୍ବାର ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି।

ମାସିକ କାରବାର

ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ୍: ଏକ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ସାଧାରଣତଃ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ କାରବାର ଉପରେ ଏକ ସୀମା ରଖନ୍ତି ଯାହାକି ଏକ ଧାରକ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ଚାର୍ଜକୁ ଆକର୍ଷିତ ନକରି ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ସୀମା ସାଧାରଣତଃ ମାସକୁ ୩ ରୁ ୫ କାରବାର ମଧ୍ୟରେ (ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଅଣ-ଆର୍ଥିକ)ହୋଇପାରିବ।

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆକାଉଣ୍ଟ୍: ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ କାରବାର ଉପରେ କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ ଯାହା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡିକ ବାରମ୍ବାର କାରବାର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସେବା କରେ।

ସୁଧ

ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ୍: ସାଧାରଣତଃ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଭିତ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୪% ରୁ ୬% ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁଧ ମିଳିବ।ଯେହେତୁ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡିକ ଅସୀମିତ କାରବାରକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ, ଏକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହଜ ଅଟେ।

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆକାଉଣ୍ଟ୍: ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଖାତାର ଫ୍ଲୁଇଡ଼ ଗୁଣ ହେତୁ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ବାରମ୍ବାର କାରବାରକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ।

ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ

ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ହେଉଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଯାହାକି ଏହାକୁ ଡି-ଆକ୍ଟିଭେଟ କିମ୍ବା ଲାପ୍ ନହେବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ସାଧାରଣତଃ କମ୍ ଅଟେ। ଯଦିଓ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ପାଇଁ, ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ପରିମାଣ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିପାରେ।
Published by: Soumya Das
First published: November 16, 2021, 11:22 AM IST