ନୂଆ ଘର କିଣିବାକୁ ଭାବୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଖବର; ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କରି ସମ୍ପତ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି

Property Registry Charges: ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପତ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ ଓ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ନୂଆ ଘର କିଣିବାକୁ ଭାବୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଖବର

ନୂଆ ଘର କିଣିବାକୁ ଭାବୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଖବର

  • Share this:
News18 Odia Digital

ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ: ନିଜ ଘର କିଣିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଘର କିଣିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ପଞ୍ଜିକୃତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ (Property Registry charges), ଯାହା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ସେହି ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଏକ ଅଧିକାର ପାଇପାରିବେ।

ଯଦି ଆପଣ ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପତ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ ଓ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କ’ଣ?

ସରଳ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଅଧୀନରେ, ଆପଣ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଜମି କିଣିଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁମ ନାମରେ ସେହି ଜମି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧୀନରେ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମାଲିକଙ୍କ ବଦଳରେ ତୁମର ନାମରେ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବ।

ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ

ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜମି ନେଉଛ, ତୁମକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ, ତା’ହେଲେ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦେୟ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେହି ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କୌଣସି ଋଣ, ସମ୍ପତ୍ତି କର କିମ୍ବା କୌଣସି ବକେୟା ରାଶି ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ରେଜିଷ୍ଟର ପରେ ତୁମର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଇନଗତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତୁମର ସମ୍ପତ୍ତିର ବିକ୍ରୟ କାରବାର କିମ୍ବା ଉପହାର ଦେୟ ପଞ୍ଜିକରଣ କର ନାହିଁ, ଏହା ଆଇନଗତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ ନାହିଁ।

ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣ କିପରି ସମ୍ପତ୍ତି ପଞ୍ଜିକୃତ କରିପାରିବେ...

୧. ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି କିଣନ୍ତି, ତା’ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅଛି, ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଲଡିଡରେ ସାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

୨. ଏସବୁ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି କାଗଜ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ।

୩. ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପରେ, ତୁମେ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବା ଓ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଯେଉଁଥିରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସମ୍ପତ୍ତିର ବର୍ତ୍ତମାନର ମାଲିକ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାନା ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି।

୪. ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରେତା ଓ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ସହିତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମ୍ପତ୍ତିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ୨ ସାକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ।

୫. ସମ୍ପତ୍ତି ସହ ଜଡିତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ଓ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ପରିଚୟ ସହ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରଖାଯିବ। ଏହା ପରେ ଅଫିସରୁ ଏକ ସ୍ଲିପ୍ ଦିଆଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

୬. ଏହି ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପରେ, ତୁମର ସମ୍ପତ୍ତି ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ପରେ, ତୁମର ସେହି ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ମାଲିକାନା ଅଧିକାର ରହିବ।

ଓକିଲଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ କରନ୍ତୁ କାମ

ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଆପଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ୍ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଜଣେ ଓକିଲଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଠକାମିକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଜଡିତ ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ବୁଝିହେବ।
Published by:Lipina Das
First published: