ପ୍ରି-ଡାଇବେଟିସରେ ପୀଡିତ ଲୋକ ନିଜ ଡାଏଟ୍‌ରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ଏହି ଖାଦ୍ୟ; ରହିବେ ସୁସ୍ଥ

Health Tips: ଯଦି ପ୍ରି-ଡାଇବେଟିସରେ ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଜନା ଓ ଜୀବନଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ମଧୁମେହର ଆଶଙ୍କା ବହୁ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ।

ଜାଣନ୍ତୁ କିଛି ହେଲ୍ଥ ଟିପ୍ସ

ଜାଣନ୍ତୁ କିଛି ହେଲ୍ଥ ଟିପ୍ସ

  • News18 Odia
  • Last Updated :
  • Share this:
News18 Odia Digital

Health Tips: ପ୍ରି-ଡାଇବେଟିସ୍ ପୁଣି ଫେରିପାରେ। ଏହି ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ ଲୋକ ସଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜୀବନଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରି ମଧୁମେହର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ।

ବିଶେଷକରି ଯଦି ଆପଣ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତି ଓ ସଠିକ୍ ଡାଏଟ୍ ଯୋଜନା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ବାରା ଆପଣ ମଧୁମେହର ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଏହି ଆର୍ଟିକିଲରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରି-ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବୁ, ଯାହା ଟାଇପ୍-୨ ମଧୁମେହର ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏପରି ଡାଏଟ୍ ବିଷୟରେ...

ଭେଣ୍ଡି

ଭେଣ୍ଡି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପରିବା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଭେଣ୍ଡି ଅନେକ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହା ପଲିସାକାରାଇଡ୍ ଓ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟର ଏକ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସୁଗାର ଲେଭଲର ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଭେଣ୍ଡି ମଞ୍ଜି ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହା ମଧୁମେହ ସମସ୍ୟା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ।

କ୍ରୁସିଫେରସ୍ ପନିପରିବା

ମଧୁମେହର ଆଶଙ୍କା କମାଇବା ପାଇଁ କ୍ରୁସିଫେରସ୍ ପନିପରିବା ଖାଆନ୍ତୁ ଯେପରିକି କୋବି, ଫୁଲକୋବି, ବ୍ରୋକୋଲି ଇତ୍ୟାଦି। ଏହିପରି ପନିପରିବା ସଲଫୋରାଫେନରେ ଭରପୂର। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଆଇସୋଥାଇଓସିଆନେଟ୍ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।

ବାଦାମ

ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟରେ ବାଦାମ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ବାଦାମରେ ଫାଇବରରେ ଭରପୂର ମାତ୍ରାରେ ରକ୍ତରେ ସୁଗାର ଲେଭଲ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନର ଅଭାବ ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ବାଦାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ।

ମଞ୍ଜି ଖାଆନ୍ତୁ

ମଧୁମେହର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ, ପ୍ରି-ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ମଞ୍ଜି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ୍। ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଓ ଫାଇବରରେ ଭରପୂର। ବିଶେଷକରି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଫ୍ଲାକ୍ସସିଡ୍, କଖାରୁ ମଞ୍ଜି, ଚିଆ ମଞ୍ଜି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଥିରୁ ବହୁତ ଲାଭ ପାଇବେ।

ଖଟା ଫଳ ସୁସ୍ଥ

ମଧୁମେହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୁର, ସପୁରୀ, କମଳା, ଋତୁ ଫଳ ପରି ସାଇଟ୍ରସ୍ ଫଳ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାରର ଫଳଗୁଡ଼ିକରେ କମ୍ ଗ୍ଲାଇସେମିକ୍ ଥାଏ। ଯାହା ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଥାଏ।
Published by:Lipina Das
First published: