୨୦ଦିନ ବୈଧତା ସହ ଜିଓ ଦେଉଛି ଏହି ସୁବିଧା; ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ଲାନ ବାବଦରେ

ଜିଓ, ଏୟାରଟେଲ ଓ ଭିଆଇ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରିପେଡ୍ ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନାଗୁଡିକର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଓ କମ୍ପାନୀର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ।

ଜିଓର ଏହି ପ୍ଲାନ ବାବଦରେ ଜାଣନ୍ତୁ (ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଛବି)

ଜିଓର ଏହି ପ୍ଲାନ ବାବଦରେ ଜାଣନ୍ତୁ (ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଛବି)

  • Share this:
News18 Odia Digital

ଜିଓ, ଏୟାରଟେଲ ଓ ଭିଆଇ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରିପେଡ୍ ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନାଗୁଡିକର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ବିଷୟରେ ସବୁଆଡୁ ସୂଚନା ପାଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିନାହାଁନ୍ତି, ସେଥିରେ ଉପଲବ୍ଧ ଲାଭ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ କଟାଯାଇଛି। ହଁ, କମ୍ପାନୀଗୁଡିକର ଏପରି କିଛି ଯୋଜନା ଅଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଉପଲବ୍ଧ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଓ କମ୍ପାନୀର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ।

ଜିଓ କମ୍ପାନୀ ହୁଏତ ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନାର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ନଥାଇପାରେ ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ ...। କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଉପଲବ୍ଧ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ, ଆମେ Jio ର ୧୪୯ ଟଙ୍କା ପ୍ରିପେଡ୍ ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ୨୪ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବୈଧତା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଯୋଜନାର ବୈଧତାକୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ କରିଛି।  ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯୋଜନାରେ ୨୪ ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବଳ ୨୦ ଦିନର ବୈଧତା ପାଇବେ।

ଅବଶ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ବିଷୟରେ, ସେମାନେ ସମାନ ରହନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଦୈନିକ ୧ GB ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ। ଦୈନିକ ଡାଟା କୋଟା ସରିଯିବା ପରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ ସ୍ପିଡ୍ @୬୪ Kbpsକୁ ଖସିଯାଏ।
Published by:Soumya Das
First published: