Google Messages: ଗୁଗଲ୍ ମେସେଜରେ Gmail ପରି ଲୁକ୍ ଓ ଫିଚର୍; ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କାମର

Google Messages Feature: ପ୍ରଥମ ଆପ୍ ଉପରେ ଡାହାଣ କୋଣରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତିନି-ଡଟ୍ ମେନୁକୁ ନୂଆ ଡିଜାଇନରେ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି।

ଗୁଗଲ୍ ମେସେଜରେ Gmail ପରି ଲୁକ୍ ଓ ଫିଚର୍

ଗୁଗଲ୍ ମେସେଜରେ Gmail ପରି ଲୁକ୍ ଓ ଫିଚର୍

  • Share this:
News18 Odia Digital

Google Gmail Feature: ଗୁଗଲ୍ ମେସେଜ ଗୁଡ଼ିକ Gmail ପରି ନାଭିଗେସନ୍ ଡ୍ରୟର ସହିତ ଏକ ଫେସେଲିଫ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯାହା ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ବିଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଅଂଶ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନରେ ମେସେଜିଂ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ଧାନର କିଛି ଦିନ ପରେ, ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ମେସେଜର ନୂଆ ବିଟା ସଂସ୍କରଣରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଚରର ବିଟା ପରୀକ୍ଷା ଦେଖିଛି, ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ପରି ଏହା ଏକ ପୁରାତନ ସ୍କୁଲ ହାମବର୍ଗ ମେନୁ ଆଣିଥାଏ।

ପ୍ରଥମ ଆପ୍ ଉପରେ ଡାହାଣ କୋଣରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତିନି-ଡଟ୍ ମେନୁକୁ ନୂଆ ଡିଜାଇନରେ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ମେସେଜ ଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଫିଚରକୁ ଆପର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ହାମବର୍ଗ ମେନୁ ସହିତ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି।

ଏଥିରେ ‘ମେସେଜ’, ଷ୍ଟାର୍ଡ”, ‘ଆର୍କାଇଭ୍’ ଓ ‘ସ୍ପାମ୍ ଓ ବ୍ଲକ୍’’ ଭଳି ସମାନ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିକଳ୍ପ ଅଛି। ମେନୁ ତଳେ ଏକ ପୃଥକ ବିଭାଗରେ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଥିମ୍ ଓ ଡିଭାଇସ୍ ଯୋଡି ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖିବେ। ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ବିପରୀତ ସଂସ୍କରଣରେ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଏକ ତିନି-ଡଟ୍ ମେନୁରେ ଅଛି, ଯାହା ସେହି ବିଭାଗକୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଭିଡ଼ କରିଥାଏ।

ଯଦି ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଜିନିଷଗୁଡିକର ଆୟୋଜନ କରିବାର ଗୁଗଲର ପୁରୁଣା ଢ଼ଙ୍ଗକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ନାଭିଗେସନ୍ ଡ୍ରୟରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଏକ ମଜାଦାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣ ଗୁଗଲ ନିକଟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରଫେସରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଟ୍ୟାବ ସପକ୍ଷରେ।

ରେଟ୍ରୋ ନେଭିଗେସନ୍ ମେନୁ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଗୁଗଲ୍ ଫଟୋ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲା। ଏହି ଫିଚର ଆପଣଙ୍କୁ MMS ଅପେକ୍ଷା ଉନ୍ନତ ଗୁଣରେ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଡିଓ ଅଂଶୀଦାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
Published by:Lipina Das
First published: