ଜାଣିବାକୁ ଚାଁହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ପଠାଇଥିବା ଇମେଲ ପଢ଼ା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ; କରନ୍ତୁ ଏହି ଟ୍ରିକ୍ସ

ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ପଠାଇଥିବା ଇମେଲର ଉତ୍ତର ଆସେ ନାହିଁ । ଆପଣ ପଠାଇଥିବା ମେଲ ପଢ଼ା ହୋଇଛିକି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଟ୍ରିକ୍ସ ।

ଜାଣନ୍ତୁ  gmail ସମ୍ଭନ୍ଧୀୟ କେତେକ କଥା (ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଛବି)

ଜାଣନ୍ତୁ gmail ସମ୍ଭନ୍ଧୀୟ କେତେକ କଥା (ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଛବି)

  • Share this:
News18 Odia Digital

ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ: ଅନେକ ଥର ଆପଣ ଏପରି ମେଲ୍ କାହାକୁ ପଠାନ୍ତି, ଯାହାର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ମେଲ୍ ପଠାଇ, ଆପଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନବକ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି।  ଯଦି ଉତ୍ତର ଆସେ ନାହିଁ, ତେବେ  ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ମେଲ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ପାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଏପରି କୌଶଳ କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ସହିତ ଆପଣ କେଉଁ ଦିନ, କେଉଁ ସମୟରେ ଏବଂ କେତେଥର ଆପଣଙ୍କ ମେଲ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।

ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ମେଲଟ୍ରାକ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଟାଇପ୍ କରି ଗୁଗୁଲରେ ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ, ଖୋଲା ଯାଇଥିବା ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଓ କ୍ରୋମ ମେଲଟ୍ରାକ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲିବ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଗୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଯୋଡିବାକୁ କୁହାଯିବ  ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଟାଇପ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ id ଯୋଡନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ, ମେଲଟ୍ରାକ୍ ଇମେଲ୍ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ପଚାରିବ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ପରେ ତୁମେ ପଠାଯାଇଥିବା ମେଲକୁ ସହଜରେ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବ।

ଏହିପରି ସକ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସେଟିଂକୁ ସକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ।

ମେଲଟ୍ରାକ୍ ଆଡ-ଇନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ପରେ, ନିଜ ଫୋନରେ Gmail ଖୋଲ ।

Gmail ଖୋଲିବା ପରେ, ନୂତନ ମେଲ୍ ରଚନା କରନ୍ତୁ। ମେଲ୍ ଲେଖିବା କରିବା ପରେ, ଏହାକୁ ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରେରଣ ବଟନ୍ ପାଖରେ ଥିବା ତିନୋଟି ଡଟ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଡ୍ରପ୍ ଡାଉନ୍ ମେନୁରେ ମେଲଟ୍ରାକ୍ ରୁ ଇନ୍ସର୍ଟ ନାମକ ଏକ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖିବେ। ଏହି ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ ଇମେଲ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସେଟିଂ ସକ୍ରିୟ ହେବ। ମେଲଟ୍ରାକର ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡରୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଠାଯାଇଥିବା ଇମେଲଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ।

ଆପଣ Gmailର ମୋବାଇଲ୍ ସଂସ୍କରଣରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆପଣ ମେଲଟ୍ରାକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ସନ୍ଦେଶର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇମେଲର ତଳ ଭାଗରେ, ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧ ଆଡ-ଅନ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖିବେ।  ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମେଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହେବେ।
Published by:Soumya Das
First published: