ଦୀପାବଳି ଉପହାର ଦେଲା ଗୁଗଲ; App କମିଶନ କଲା ଅଧା; ଜାଣନ୍ତୁ ଫାଇଦା

ଗୁଗୁଲ ଏହାର ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେରେ ସଦସ୍ୟତା ଆୟୋଗକୁ ୧୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଏହା ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଟେ।

ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି (ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଛବି)

ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି (ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଛବି)

  • Share this:
News18 Odia Digital

ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ନ୍ୟୁଜ୍: ଗୁଗୁଲ ଏହାର ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେରେ ସଦସ୍ୟତା ଆୟୋଗକୁ ୧୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଏହା ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଟେ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ୧ ରୁ ଆୟୋଗର ନୂତନ ହାର ଲାଗୁ ହେବ।

ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍‌ରେ ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଆୟୋଗ ପାଇଁ ଉଭୟ ଆପଲ୍ ଓ ଗୁଗୁଲ୍ ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି।  ସମାଲୋଚନାର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଗୁଗୁଲକୁ ଆୟୋଗ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡିଲା

ଗୁଗୁଲ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛି ଯେ ୨୦୨୨ ଜାନୁୟାରୀ ୧ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଡେଭଲପର୍ମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଆମେ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପାଇଁ ସେବା ଶୁଳ୍କକୁ ୩୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ୧୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରୁଛୁ।

ଗୁଗୁଲ୍ କହିଛି ଯେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଏହି ଆପ୍ କ୍ରୟ ଉପରେ ଡେଭଲପର୍ମାନଙ୍କୁ ଏକ ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ ପାଇଁ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ କମିଶନ ଆଦାୟ କରାଯିବ ଏବଂ ଏକ ମିଲିୟନ୍ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ଆୟ ଉପରେ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ କମିଶନ ଆଦାୟ କରାଯିବ।

ଗୁଗୁଲ୍ କହିଛି ଯେ ଏହା ଏହାର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ ପ୍ଲେରେ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଫିରୁ ଆୟ ସହିତ ବିନିଯୋଗ କରିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ସମସ୍ତ ଡିଭାଇସ୍ ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛି।

ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ପାଇଁ ସେବା ଚାର୍ଜ କେବଳ ବିକାଶକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବାଗୁଡିକର ଇନ୍-ଆପ୍ ବିକ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।

ଗୁଗୁଲ୍ କହିଛି ଯେ ଭାରତରେ ହଜାର ହଜାର ଡେଭଲପର୍ ଯେଉଁମାନେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଲାଭ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ।

ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁଗୁଲ କିଛି ଆପ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି। ୧୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଆପ୍ ଉପରେ ଗୁଗୁଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲା। ନିଷିଦ୍ଧ ଆପରେ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଏବଂ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ।

ଗୁଗୁଲ ଏହାର Gmail ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂତନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବାହାର କରୁଛି।  କମ୍ପାନୀ ୱେବ୍ ପାଇଁ Gmail ରେ To, Cc, ଏବଂ Bcc କୁ ଅଦ୍ୟତନ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ଆଣୁଛି। ଗୁଗୁଲ୍ କହିଛି ଯେ ଏହି ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇମେଲ୍ ରଚନା କରିବା ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ସହଜ କରିବ।

To, CC, ଏବଂ BCC ଫିଲ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏକ ନୂତନ ଡାହାଣ କ୍ଲିକ୍ ମେନୁ ପାଇବେ। ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଦେଖିବେ। ଏହିଠାରେ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଠିକଣା କପି କରାଯାଇପାରିବ।
Published by:Soumya Das
First published: