ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ବସି PF ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅନଲାଇନରେ କରନ୍ତୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର; EPFO କହିଲା ପୂରା ପ୍ରୋସେସ ...

କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ (EPFO) ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ (PF) ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଥାଏ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବ କମ୍ପାନୀର PF ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ବିଦ୍ୟମାନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ । ଜାଣନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ...

ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ବସି PF ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅନଲାଇନରେ କରନ୍ତୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର

ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ବସି PF ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅନଲାଇନରେ କରନ୍ତୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର

  • Share this:
News18 Odia Digital
ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ୍ ଫଣ୍ଡର (PF) ପରିମାଣକୁ ପୂର୍ବ କମ୍ପାନୀରୁ ବିଦ୍ୟମାନ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଦ୍ୱାରା ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଏକ ନୂତନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଜ ଘରେ ବସି ଆରାମରେ କରି ପାରିବେ । କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ (EPFO) ମଧ୍ୟ PF ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଥାଏ । ଅବଶ୍ୟ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର (UAN) ଆସିବା ପରଠାରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ଏହା ଜରୁରୀ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର UAN କୁ ନୂତନ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତୁ । ପରେ ପୁରୁଣା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତୁ । ଅନ୍ଲାଇନରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସହଜ ଷ୍ଟେପ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ…

PF ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ:

>> ସର୍ବପ୍ରଥମେ EPFO ​​ର ୟୁନିଫାଏଡ୍ ମେମ୍ବର ପୋର୍ଟାଲ୍ https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ ଭିଜିଟ କରନ୍ତୁ । ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର (UAN) ଓ ପାସୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଏଠାରେ ଲଗଇନ୍ କରନ୍ତୁ ।
>> ଲଗଇନ୍ ପରେ Online Services କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଓ Member-One EPF Account Transfer Request ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
>> ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଓ PF ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ରୋଜଗାର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ପଡିବ ।
>> ତା’ପରେ Get Details ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ । ପୂର୍ବ ନିଯୁକ୍ତିର PF ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ବିବରଣୀ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାଯିବ
>> ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଦାବି ଫର୍ମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପୂର୍ବ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ମଧ୍ୟରେ ବାଛିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିକଳ୍ପ ରହିବ ।ଅଥରାଇଜ ସିଗ୍ନେଟରି ହୋଲ୍ଡିଂ DSC ର ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଆପଣ ଏହାକୁ ବାଛନ୍ତୁ । ଦୁଇଟି ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୁଂଆସ୍ତି ବାଛନ୍ତୁ ଓ ମେମ୍ବର ID କିମ୍ବା UAN ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ ।
>> ଶେଷରେ Get OTP ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ । OTP ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରେ ଆସିବ । ତା’ପରେ ସେହି OTP ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ ଓ ସବମିଟ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
>> ଥରେ OTP ଭେରିଫାଇ ହୋଇଗଲେ, ଅନଲାଇନ୍ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ପୂର୍ବ କମ୍ପାନୀକୁ ପଠାଯିବ ।
>> ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବ । ପ୍ରଥମେ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବ । ତା’ପରେ EPFO ​​ର ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସର ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ।
>> EPFO ​​ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ ।
>> ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅନୁରୋଧ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆପଣ Track Claim Status ରେ ସ୍ଥିତି ଦେଖିପାରିବେ ।
>> ଅଫଲାଇନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ମ -୧୩ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଓ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ନୂତନ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ।

କ’ଣ କ'ଣ ହେବା ଜରୁରୀ:
>> ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସକ୍ରିୟ ହେବା ଉଚିତ କାରଣ ଏହି ନମ୍ବରକୁ OTP ପଠାଯିବ ।

>> କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଓ ଆଧାର ନମ୍ବର UAN ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ।

>> ପୂର୍ବ ନିଯୁକ୍ତିର ପ୍ରସ୍ଥାନ ତାରିଖ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ । ଯଦି ମାନେ ନାହିଁ ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ମନେରଖନ୍ତୁ

>> E-KYC ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ-ଅନୁମୋଦନ ହେବା ଉଚିତ୍ ।

>> ପୂର୍ବ ମେମ୍ବର ID ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅନୁରୋଧ ଅନୁମୋଦନ ହେବ ।

>> ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଭିତରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଓ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ।
Published by:Jagdish Barik
First published: