Coconut Oil Massage: ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମସାଜ କରିବା ଦ୍ବାରା ଦୂର ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଏହି ସମସ୍ୟା

Coconut Oil Massage: ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଧୋଇବା ପରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲଗାଇବାର ଲାଭ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚାକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଓ କୋମଳ ରଖେ।

ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମସାଜର ଫାଇଦା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ

ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମସାଜର ଫାଇଦା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ

  • News18 Odia
  • Last Updated :
  • Cuttack, India
  • Share this:
News18 Odia Digital

Coconut Oil Massage: ଶୀତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଋତୁରେ ଚର୍ମର ଶୁଷ୍କତା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଗାଧୋଇବା ପରେ ଚର୍ମକୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ରଖିବା ପାଇଁ ଲୋସନ, କ୍ରିମ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଶ୍ଚରାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟଧିକ ମହଙ୍ଗା, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ କିଣିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।

ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଧୋଇବା ପରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲଗାଇବାର ଲାଭ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମଶ୍ଚରାଇଜିଂ ଗୁଣରେ ଭରପୂର, ତେଣୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚାକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଓ କୋମଳ ରଖେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ନଡ଼ିଆ ଅନେକ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଗୁଣରେ ମଧ୍ୟ ଭରପୂର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମକୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦିଏ।

ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗାଧୋଇବା ପରେ ଚର୍ମରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲଗାଇବାର ଉପକାର ବିଷୟରେ...

ଯଦି ଆପଣ ଗାଧୋଇବା ପରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲଗାନ୍ତି ତେବେ କ’ଣ ହେବ?

ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ହ୍ରାସ କରେ

ଯଦି ଆପଣ ଗାଧୋଇବା ପରେ ଚର୍ମରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲଗାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ତୁମର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ଚିହ୍ନକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯେପରିକି କୁଞ୍ଚନ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ରେଖା ଇତ୍ୟାଦି।

ଚର୍ମକୁ ନରମ କରେ

ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ ମଶ୍ଚରାଇଜିଂ ଗୁଣ ରହିଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚାକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଏବଂ କୋମଳ କରିଥାଏ। ଯଦି ତୁମର ଚର୍ମ ଶୁଖିଲା ଲାଗେ, ତେବେ ତୁମକୁ ଗାଧୋଇବା ପରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ଚର୍ମକୁ ଆରାମ ଦିଏ

ଯଦି ଆପଣ ଗାଧୋଇବା ପରେ ନଡ]fଆ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚାକୁ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଚର୍ମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଥାଏ।

ସ୍କିନ ରେଡନେସ୍ ଓ ପୋଡ଼ାକୁ ଶାନ୍ତ କରେ

ନଡ଼ିଆ ତେଲର ଥଣ୍ଡା ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଯଦି ଚର୍ମରେ ରେଡନେସ୍ କିମ୍ବା ଜଳାପୋଡ଼ାର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଗାଧୋଇବା ପରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମର ଜଳାପୋଡ଼ାରେ ଓ କୁଞ୍ଚିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆରାମ ଦେଇଥାଏ।

ମୁହଁରେ ବ୍ରଣ ଦୂର କରେ

ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଗୁଣରେ ଭରପୂର। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯଦି ଆପଣ ଗାଧୋଇବା ପରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମାଲିସ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବ୍ରଣ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ସାଧାରଣ ଅନୁମାନ ଓ ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ନ୍ୟୁଜ୧୮ ଓଡ଼ିଆ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ।)
Published by:Lipina Das
First published: