ଡାଇବେଟିସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପିଅନ୍ତୁ ବ୍ଲୁ ଟି; ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ

ଆପଣ କେବେ ବ୍ଲୁ ଟି ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ନୁହେଁ, ଜାଣନ୍ତୁ ବ୍ଲୁ ଟି ପିଇବାର ଉପକାର ଓ ଏହାକୁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ।

ବ୍ଲୁ ଟି (ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଛବି)

ବ୍ଲୁ ଟି (ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଛବି)

  • News18 Odia
  • Last Updated :
  • Other, India
  • Share this:
News18 Odia Digital

ଆଜିର ସମୟରେ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ହର୍ବାଲ୍ ଚା' ପିଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କାରଣ ହର୍ବାଲ୍ ଚା ଅନେକ ସୁସ୍ଥ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ହର୍ବାଲ୍ ଚା' ଅଛି। ଏଥିରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି, ଲେମ୍ବୁ ଚା' ବା ଲେମନ ଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ବ୍ଲୁ ଟି ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ନୁହେଁ, ଜାଣନ୍ତୁ ବ୍ଲୁ ଟି ପିଇବାର ଉପକାର ଓ ଏହାକୁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ବ୍ଲୁ ଟି ଅପରାଜିତା ଫୁଲରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଅନେକ ଆଣ୍ଟି-ଡାଇବେଟିସ୍ ଗୁଣ ରହିଛି।

ବ୍ଲୁ ଟି ପିଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧୁମେହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ସହିତ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବ୍ଲୁ ଟି ତିଆରି କରିବାର ପଦ୍ଧତି ଓ ଏହାକୁ ପିଇବାର ଉପକାର ବିଷୟରେ।

ବ୍ଲୁ ଟି ପିଇବାର ଉପକାର

ଏନର୍ଜି ବୁଷ୍ଟର

ବ୍ଲୁ ଟି ଅନେକ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟରେ ଭରପୂର ଅଟେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଥକ୍କାପଣକୁ ଦୂର କରିଥାଏ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ କପ ବ୍ଲୁ ଟି ’ଖାଇବା ଉଚିତ୍।

ମଧୁମେହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ

ବ୍ଲୁ ଟିରେ ଏପରି ଅନେକ ଗୁଣ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ଶର୍କରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ, ଆପଣଙ୍କର ଭୋକ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇପାରିବ।

ଓଜନ ହ୍ରାସ

ବ୍ଲୁ ଟିରେ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଗୁଣ ରହିଛି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମର ଓଜନ ଶୀଘ୍ର ହ୍ରାସ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ଲୁ ଟି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବଢୁଥିବା ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ।

ବ୍ଲୁ ଟି କିପରି ତିଆରି କରିବେ?

ଘରେ ବ୍ଲୁ ଟି ତିଆରି କରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାନ ନିଅନ୍ତୁ।

ତା’ପରେ ଆପଣ ଏଥିରେ ୧ କପ୍ ପାଣି ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାନ୍ତୁ।

ଏହା ପରେ, ଆପଣ ଏଥିରେ ୪ ରୁ ୫ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ପକାନ୍ତୁ।

ତା’ପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାନ୍ତୁ।

ଏହା ପରେ, ଏହାକୁ ଫିଲ୍ଟର୍ କରି ଏକ କପରେ ବାହାର କରନ୍ତୁ।

ଆପଣ ଏଥିରେ ଟିକେ ମହୁ ମିଶାଇ ପିଅନ୍ତୁ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲୁ ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା।
Published by:Soumya Das
First published: